top of page

 

Translations Disclaimer

 

Aplikacija Paralelne biblijske knjige, na različitim jezicima, #parallelbiblejorge, #bibliaparalelajorge

Sav sadržaj na našoj web stranici i prikazani sadržaj je translated 

koristeći Google softver za prevođenje koji pokreće Google, a neki prijevodi mogu biti manjkavi ili netačni.

bottom of page