top of page

 

Translations Disclaimer

 

Параллель Библия китептери колдонмосу, ар кандай тилдерде, #parallelbiblejorge, #bibliaparalelajorge

Биздин веб-сайттагы бардык мазмун жана көрсөтүлгөн Мазмун которулду 

Google тарабынан иштетилген Google котормо программасын колдонуу жана кээ бир котормолор ката же так эмес болушу мүмкүн.

bottom of page