top of page

 

ການປະຕິເສດການແປພາສາ

 

ແອັບຯ Parallel Bible Books ໃນພາສາຕ່າງໆ, #parallelbiblejorge, #bibliaparalelajorge

ເນື້ອຫາທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະເນື້ອຫາທີ່ສະແດງໄດ້ຖືກແປ 

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ກູ​ໂກ​ໂດຍ​ກູ​ໂກ​, ແລະ​ບາງ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ​ຫຼື​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​.

bottom of page