top of page

 

Одрекување од одговорност за преводи

 

Апликација за паралелни библиски книги, на различни јазици, #parallelbiblejorge, #bibliaparalelajorge

Сите содржини на нашата веб-локација и прикажаните содржини се преведени 

користење на софтвер за преведување на Google што го поддржува Google, а некои преводи може да се погрешни или неточни.

bottom of page