top of page

 

Орчуулгын татгалзал

 

Зэрэгцээ Библийн ном програм, өөр хэлээр, #parallelbiblejorge, #bibliaparalelajorge

Манай вэбсайт дээрх бүх контент болон харуулсан контентыг орчуулсан 

Google-ээс ажилладаг Google орчуулгын программ хангамжийг ашиглах ба зарим орчуулгууд алдаатай эсвэл алдаатай байж болно.

bottom of page